Følg med på facebook

 
 
Ønsker du at deltage som sandholder kan du sende en mail til info@odshelse.dk

Genneralforsamling 24 April

Indkaldelse til Odshelse ordinære generalforsamling

Bestyrelsen for Odshelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling mandag den 24. april kl. 17.00
I Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 i Mødelokalet.
Der vil til tilmeldte være mad og drikke.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Alle faste bestyrelsesmedlemmer ønsker at opstille til genvalg,
Kit Liesel Dalager ønsker også at opstille til valget. (Der er stadig mulighed for opstilling til bestyrelsen)
3. Økonomi for 2022
4. Værdigrundlag og forslag til udskiftning af logo.
5. Indkommende forslag
6. Eventuelt

Som forskrevet i vedtægterne, vil den nyvalgte bestyrelse,
konstituere sig på et møde der foregår umiddelbart efter ordinær generalforsamling.


Tilmelding og hvis du ønsker at stille på til en bestyrelsespost skal
sendes på mail til info@odshelse.dk senest en uge (17/4-2023) før general forsamling er programsat til.

Vi glæder os til at se dig.

De bedste hilsner
Odshelse bestyrelse
Forårsmesse 2023 - Asnæs forsamlingshus 
 
Asnæs forsamlinghus 
Esterhøjvej 26
4550 Asnæs

Foreningen