Messe / Foredrag 2022 - Efterår / 14:20-15:00 Familieopstilling v. Jena Maria

14:20-15:00 Familieopstilling v. Jena Maria

Foredrag - Familieopstilling, Jena
”Familieopstilling” behøver ikke at handle om familien. Men kan sagtens gøre det.

Det kan også bruges til at bevidstgøre og heale årsager til sygdomme, årsager til et svært liv, årsager til temaer, du ikke kan komme til bunds i, i dit liv og ikke mindst følelsesmæssig forløsning af det.

Det kan åbne for glæde, lykke, fred og meget andet, så du får en følelse af at være mere ”Herre i eget hus”.

Familieopstilling er også en meget kærlig, nænsom og virkningsfuld metode til at opdage skjulte mønstre, historier og relationer i et system, f. eks en gruppe mennesker, en organisation eller indre tilstande.

Du kommer med et tema. Sætter dig godt til rette. De andre deltagere får tildelt forskellige roller .. helt i tråd med den historie, du har med dig, og som du gerne vil have belyst. Ingen kender dig, din historie eller dine familie for den sags skyld… og det mest fantastiske er.. at dem, der spiller rollerne i dit liv .. bare bliver ..dig og de andre dele i dit liv og forløsninger sker, mens du sidder og ser dit tema/ historie spillet på gulvet. På et tidspunkt kommer du selv med ind i opstillingen og mærker virkningen af det.

Alle medlemmerne i en familie eller et system er bundet / forbundet med hinanden og påvirker derfor også hinandens skæbne og vej i livet. At deltage i en familieopstilling skaber stor klarhed over de underliggende strømninger, der ofte er skjulte i systemet.

Mange store følelser af forskellig art, sygdomme, depression og selvmordstanker kan have sit udspring i voldsomme begivenheder som ligger flere generationer tilbage i familien.

Mennesker, oplevelser eller dødsfald kan være gemt væk eller ekskluderet i familiens historie, men vil ligge og påvirke de nuværende, levende i familien, indtil de bliver ”set” og inkluderet og får deres rette plads.

Familieopstilling kan foregå over hele dage, eller 1:1 med stofstykker, eller i udviklingsgrupper i aftenforløb.