/ Søndag 13:30 - 14:15 - Foredrag - Regression

Foredrag søndag 13:30 - 14:15

Foredrag - Regression, V. Anette Rath (V)
Genkaldelsesterapi/ Regression

Genkaldelse, regression og past life er det samme, det er blot hvad man foretrækker at kalde det.

I genkaldelsesterapi føres du tilbage til en oplevelse/hændelse, der er sket i dette liv, eller i et tidligere liv.

I din underbevidsthed lagrers fortidens oplevelser og episoder – oplevelser og episoder, som kan være glemt af dit bevidste sind, men som huskes af dit underbevidste sind.
Disse oplevelser er ofte årsagen til, at du i dag oplever bestemte fysiske eller psykiske ‘skrammer’, som du ellers ikke har kunnet forklare. Sådanne ’skrammer’ kan eksempelvis være smerter, fobier, angst, mindreværd, stress, aggressioner, migræner osv.

I genkaldelsesterapien føres du tilbage til hændelsen, så du opnår større klarhed over, hvorfor problemet overhovedet er opstået, og hvordan det kan løses på den bedst mulige måde.
Det er også muligt at gennemføre genkaldelsesterapi bare for at få en sjov oplevelsesrejse. Under alle omstændigheder vil rejsen give dig dybere indsigt og forståelse for din nuværende situation.

En oplevelsesrejse tilbage til tidligere liv kan være en sjov og informativ oplevelse. Den kan give indsigt og forståelse for ens nuværende liv, og den måde man lever på.
En genkaldelsesterapi, der fra starten var tænkt som en oplevelsesrejse, kan vise sig at afsløre oplevelser/hændelser, som bør/skal bearbejdes terapeutisk. Det kan man aldrig vide på forhånd. Hvis dette sker, bør man fortsætte i terapeutisk regi.

Ikke alle er i stand til at komme i den tilstand som det kræver for at komme i en terapi, men langt de fleste kan.

I fordraget vil jeg også komme ind på forskellen på regression og hypnose.

Hvis der er tid og stemning for det, vil jeg lave en kort demo på en frivillig.