Foreningen / Generalforsamling
 

Generalforsamling

Odshelse holder generalforsamling en gang om året i marts/april måned.
 
Du ved det måske ikke...
Odshelse er en forening, og hvis du har været standholder i det forløbne år, er du automatisk medlem af vores forening,
 
 
Referat af ordinær generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling afholdes 26/4 2022 kl. 19. Sted følger senere. 
 
 
 
Klik på link for at se bestyrelsen.
 
Dagsorden
 
 

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Bestyrelsens regnskab
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt
 
Kan du ikke deltage?..
Hvis du har været standholder i det forløbne år, kan du hjælpe den kommende bestyrelse ved at komme med en evaluering af messerne i det foregående år. 

Fik jeg nok information/for meget information inden messen?
Hvordan var niveauet af information på selve messen?
Feedback på menuen i cafeen...
Hvad var rigtig godt?
Hvad kunne gøres endnu bedre?
Alle input er yderst velkomne i at optimere det fremtidige arbejde omkring helsemesserne i Asnæs.