Messe / Standholdere Efterår 2022 / Stand 22 - Åndsvidenskab v. Ritazol

Velkommen til Stand 22

Johansson, Ritazol Anastazia Malu
Tlf.: 26123704
Universal life Education v/ Ritazol Johansson
Jeg fortæller om åndvidenskab kursus - åndsvidenskab er hvordan hele den åndelige verden er opbygget - altså den ikke fysiske verden. Hvad den åndelige verden består af og hvordan minerale, planter, dyr og mennesker er forbundet med denne verden om vi tro på den eller om vi kan mærke den eller ej.
Meditation kurset handler ikke om almindelig meditation, men om hvordan vi som mennesker bla. få integreret vores sjælskræfte, selbeherskelse, positivitet, fordomsfrihed således at vi kommer i harmoni med verdens love og dens udvikling.